ผลงานทางวิชาการภาษาอังกฤษ(แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้)

  

      

 

 

       ” การที่เราจะสร้างเด็กสักคนนั้น ไม่ใช่แค่ว่าเราจะให้แค่ความรู้ หลักวิชาการ และเนื้อหาในบทเรียนเท่านั้น แต่เราต้องให้เค้าเรียนรู้ สัมผัสถึงธรรมชาติของความรู้จริงๆ ไม่ใช่จะเคร่งเครียดแค่ในตำราเท่านั้น กิจกรรม สื่อสัมพันธ์ของเพื่อนๆและ คุณครู มีบทบาทอย่างมากในการสร้างเค้าให้เป็นคนที่มีคุณภาพในสังคมต่อไป เรียนรู้ด้วยความรักและเข้าใจเป็นหลักการสอน ของดิฉันเสมอมา “

      แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษนี้  ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้สอนซ่อมเสริมแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง  การใช้สระต่างๆในภาษาอังกฤษ  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้  และได้รับประสบการณ์จากแบบฝึกโดยได้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ  เป็นการสร้างนิสัยรักการอ่านและเกิดการใฝ่เรียน  ใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
      หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและเป็นแนวทางการวางแผนการสอนของครู  เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่มีส่วนช่วย  ทำให้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเล่มนี้สำเร็จด้วยดี

 

   ฉวีวรรณ   สุรเสรีวงษ์

 

 

แบบฝึกเสริมทักษะ

เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

เล่มที่1 เรื่อง สระแอ (a)

 

PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

>>ดาวน์โหลดไฟล์ .pdf <<

หรือ

https://laijza.bay.livefilestore.com/y1pgwTuSUFb8YrjlsnfmLyIfZXl-q2rB8BH0iyZXd5f-rLXB_aF5_QHnQbf58hv6NIjkBTSCKFIn2AR1jljE4H8kg/The_Test_A.pdf?download&psid=1

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน หนังสือ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s